XXIV Niedziela Zwykła

 1. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych i bieżące inwestycje parafialne.
 2. Dziś rozpoczynamy Tydzień Wychowania w Polsce i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Zechciejmy włączyć te intencje w naszą codzienną modlitwę.
 3. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Po mszach świętych zbierane będą do puszek ofiary na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
 4. We wtorek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w miejsce modlitwy różańcowej przed wieczorną mszą świętą będziemy celebrować nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do licznego udziału w tym nabożeństwie.
 5. W środę 15 września rozpoczyna się w Bazylice limanowskiej Wielki Odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej, szczegóły na afiszu. Wspólna pielgrzymka do sanktuarium wyruszy spod kościoła o godz. 1615. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce. W niedzielę zaś udamy się z wieńcem na uroczystości dożynkowe, by podziękować za tegoroczne zbiory.
 6. Zapraszamy do udziału w cotygodniowych nabożeństwach w poniedziałek, środę i piątek.
 7. Młodzież klas VII, przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy w czwartek na wieczorną mszę świętą. Po mszy świętej spotkanie organizacyjne z uczniami i Rodzicami.
 8. W piątek zapraszamy na wspólną modlitwę z Grupą modlitewną św. Ojca Pio w czasie mszy świętej o godzinie 1800. Po mszy świętej zapraszamy na spotkanie Młodzież naszej parafii.
 9. W sobotę przypada liturgiczne święto św. Stanisława Kostki, patronalne święto młodzieży polskiej oraz patrona naszej parafii. Z tej racji do udziału we mszach świętych sprawowanych w tym dniu zapraszamy szczególnie młodzież szkoły podstawowej, szkół średnich, młodzież studiującą i pracującą.
 10. Również w sobotę zapraszamy do modlitwy wspólnej Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w czasie mszy świętej o godzinie 700. Na godzinę 1000 zapraszamy na spotkanie Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz wszystkich kandydatów do posługi ministranta i lektora. O godzinie 1000 obędzie się również spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz kandydatek do tej posługi. Zachęcamy dzieci i młodzież oraz prosimy rodziców o mobilizowanie swoich dzieci do podjęcia się tych obowiązków.
 11. W sobotę, 25 września  odbędzie się doroczna pielgrzymka i spotkanie wspólnot Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z terenu Diecezji Tarnowskiej w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie.
  W programie spotkania:
  – Prezentacja Sanktuarium bł. Karoliny,
  – prelekcja ks. Kustosza Sanktuarium,
  – msza św. pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego
  – Droga krzyżowa śladami bł. Karoliny prowadzona przez ks. Zbigniewa Szostaka kustosza Sanktuarium.
  Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na te uroczystości. Serdecznie zachęcamy do zapisywania się i udziału we wspólnej modlitwie nie tylko członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, ale wszystkich, którzy pragnęliby wziąć udział w tym spotkaniu. Zapisy w zakrystii.
 12. Bóg zapłać za 100 złotową ofiarę, która wpłynęła na nasze parafialne konto oraz ofiary indywidualne: jedną 500 złotową i jedną dwustuzłotową na prowadzone prace i inwestycje. Bóg zapłać również Czcicielom Matki Bożej z Szensztatu za ofiarę w kwocie 667 zł złożoną na pomoc misjom i misjonarzom.
 13. Za posprzątanie i przyozdobienie naszego kościoła dziękujemy Mieszkańcom bloku przy ul. Piłsudskiego 82, klatka I i II, mieszkania od 1 do 30. Dziękujemy również za ofiarę na cele parafialne w kwocie 220 zł. Msza święta w ich intencji będzie sprawowana 16 grudnia o godzinie 700. Troskę o czystość i piękno naszego kościoła na kolejny tydzień powierzamy Mieszkańcom bloku przy ul. Piłsudskiego 82, klatki III i IV, mieszkania od 31 do 60.
 14. Jak co tydzień zachęcamy do nabywania i lektury bieżącej prasy katolickiej oraz Gościa Extra z okazji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej, w cenie 10 zł.