01. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
02. Dziś zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, po każdej mszy świętej udzielamy specjalnego błogosławieństwa matkom oczekującym dziecka oraz błogosławimy figury Dzieciątka Jezus, żłóbki i szopki do naszych domów. Prosimy o złożenie podpisanych szopek biorących udział w konkursie do środy, do wieczornej mszy świętej, w salce DSM w dolnym kościele. Najpiękniejsze szopki zostaną nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek 22 grudnia po wieczornych roratach. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
03. Przed nami ostatni już tydzień Adwentu. Dniem naszej parafialnej spowiedzi będzie czwartek. Spowiedź od godziny 900 do 1200 z półgodzinną przerwą od godziny 1000 oraz od 1500 do 1800 z półgodzinną przerwą od godziny 1600. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatni moment. W pozostałe dni tygodnia będziemy spowiadać poza parafią. Nie planujmy również spowiedzi na następną niedzielę, gdyż kapłani będą obsługiwać msze święte w naszym kościele i w DPS, stąd nie będą w stanie dodatkowo obsługiwać konfesjonały. Zmobilizujmy się na dzień parafialnej spowiedzi, doceńmy posługę kapłanów przybywających do naszej parafii i nie odkładajmy spowiedzi na późniejsze dni, gdyż jak pokazuje doświadczenie lat wcześniejszych: w ostatnie dni poprzedzające święta konfesjonały są oblegane, a w wyznaczonych dniach na parafialne spowiedzi niejednokrotnie kapłani oczekują na penitentów w pustym kościele.
04. Ze względu na spowiedź przedświąteczną kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu nieczynna. Z wszelkimi pilnymi sprawami proszę zgłaszać się po rannej lub wieczornej mszy świętej do zakrystii.
05. W czwartek od godziny 1000-1200 oraz od 1500-1700 będą wydawane paczki z produktami żywnościowymi najbardziej potrzebującym w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli na paczki dla potrzebujących w sumie 7 100 zł., co pozwoli przygotować 71 paczek. Bardzo cieszy nas wszystkich tak liczne zaangażowanie naszych parafian i budzi nasz najwyższy szacunek i uznanie. W kilku przypadkach ofiary te były dwukrotnie a nawet kilkukrotnie pomnożone. Dziękujemy również za wpłaty na konto parafialne: 400 zł na organizację wigilii parafialnej oraz 350 zł na potrzeby parafii. Za wszystkie ofiary i wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać!
06. W czwartek również udamy się z sakramentem pojednania i Komunią świętą do chorych. Prosimy zgłaszać chorych pragnących skorzystać z sakramentu pokuty do środy włącznie. W święta nadzwyczajni szafarze Eucharystii udadzą się z Komunią Świętą do chorych pragnących przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. W styczniu, z racji świąt oraz kolędy nie będzie specjalnych odwiedzin chorych. Do chorych pragnących przyjąć Komunię Świętą w pierwszy piątek miesiąca udadzą się nadzwyczajni szafarze.
07. Przypominamy, że w najbliższą sobotę 23 grudnia o godzinie 1400, w Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się parafialna wigilia dla Seniora. Serdecznie zapraszamy jeszcze niezdecydowanych do udziału we wspólnej wieczerzy wigilijnej. Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowane tego spotkania.
08. Wigilię Narodzenia Pańskiego będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, 24 grudnia. Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego, z tą różnicą, że nie będzie mszy świętej popołudniowej o godzinie 1700. Zachowajmy w tym dniu zwyczajowy post. Zadbajmy także o zachowanie innych zwyczajów wigilijnych i świątecznych.
09. Pasterka, wzorem lat poprzednich, będzie sprawowana o godzinie 2100, 2230 oraz tradycyjnie o 2400.
10. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą planujemy rozpocząć w naszej parafii od czwartku 28 grudnia. Porządek kolędy zostanie podany w Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
11. Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach roratnich o godzinie 600 oraz 1700, a w sobotę o godzinie 600 i 700. Dziękujemy wszystkim, którzy w odpowiedzi na prośbę z ubiegłej niedzieli zaangażowali się w codzienne nabożeństwa.
12. W sobotę na godzinę 900 zapraszamy na cotygodniowe spotkanie DSM a na godzinę 1000 LSO.
13. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele parafialne. W sumie złożyliście Państwo 10 120 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
14. Za posprzątanie i przyozdobienie naszego kościoła dziękujemy mieszkańcom Sowlin Roli. Troskę o czystość i piękno naszego kościoła na kolejny tydzień powierzamy mieszkańcom Sowlin Wygonu.
15. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz świec Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.