1. Przypominamy, że gościmy dziś w naszej parafii świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marka Kędziorka. Dziękujemy za jego świadectwo. Przez cały dzień można obejrzeć w kościele wystawę poświęconą księdzu Popiełuszce, a przy wyjściu z kościoła można nabyć oryginalne nagrania 16 całych kazań ks. Jerzego, wydanych na płytach.
2. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
3. Najbliższa niedziela będzie niedzielą synodalną oraz Dniem Modlitw o Trzeźwość.
4. Dziś w Bazylice Matki Bożej Bolesnej o godzinie 1100 będzie celebrowana uroczysta msza święta jako dziękczynienie za tegoroczne plony. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Mieszkańcom z bloków przy ul. Piłsudskiego numery 78 i 80 za przygotowanie wieńca dożynkowego oraz Przedstawicielom Mieszkańców tych bloków, którzy prezentują nasz wieniec dożynkowy i biorą udział w tej mszy świętej.
5. Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa. Za prowadzenie wieczornej modlitwy różańcowej w ubiegłym tygodniu dziękujemy Członkom Róży Świętej Rodziny. O przewodniczenie tej modlitwie w rozpoczynającym się tygodniu prosimy Członków Róży św. Teresy Benedykty od Krzyża.
6. We środę będziemy obchodzić liturgiczne święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, który patronuje księdzu Mateuszowi Kaźmierkowi. Msza św. w intencji Solenizanta od Wspólnoty Kapłańskiej oraz Rady Duszpasterskiej reprezentującej naszych Parafian będzie sprawowana w tym dniu o godzinie 18:00. Zapraszamy do licznego udziału w tej mszy świętej. Po jej zakończeniu zapraszamy Członków Rady Duszpasterskiej na kolejne spotkanie. Księdzu Mateuszowi oraz wszystkim Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych.
7. Na czwartkową mszę świętą o godz. 1800 zapraszamy wszystkich czcicieli św. Andrzeja Boboli oraz do wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. W czwartek również będziemy wspominać w liturgii św. O. Pio.
8. Młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkanie w piątek po wieczornej mszy świętej. Dziewczęcą Służbę Maryjną i Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz kandydatów i kandydatki do pełnienia tych posług zapraszamy na spotkanie w sobotę na godzinę 1000.
9. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele parafialne. Zebraliśmy w sumie 11 680 zł. Dziękujemy również za ofiary na cele kultu religijnego, w tym jedną ofiarę w kwocie 1 000 zł złożoną przez jubilatów świętujących 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, dwie ofiary pięciusetzłotowe, jedną dwustuzłotową, która wpłynęła na konto parafialne oraz jedną ofiarę przesłaną przez anonimowego ofiarodawcę w kwocie 1 200 zł. Bóg zapłać za hojność i wsparcie wszelkich podejmowanych działań.
10. Dziękujemy mieszkańcom ul. Piłsudskiego, blok nr 82 klatka I i II za posprzątanie i udekorowanie kościoła. Troskę o piękno i przystrojenie naszej świątyni na najbliższy tydzień powierzamy Mieszkańcom bloku nr 82 przy ul. Piłsudskiego, klatka III i IV.
11. Przypominamy o pielgrzymce i spotkaniu wspólnot Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z terenu naszej Diecezji w tarnowskiej katedrze, w najbliższą sobotę. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i zapisywania się jeszcze dziś w zakrystii. Koszt pielgrzymki 30 zł. Wyjazd o godzinie 730, zbiórka przy autokarze na Placu Targowym o godzinie 715. Serdecznie zachęcamy do liczniejszego zapisywania się wszystkich, którzy pragnęliby wziąć udział w tym spotkaniu.
12. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.