01. Przeżywamy Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś po mszy świętej o godzinie 1200 oraz o godzinie 1600. Po południowych Gorzkich Żalach rozstrzygnięcie konkursu Palm.
02. Dziewczęca Służba Maryjna rozprowadza dziś samodzielnie przygotowane stroiki na stół wielkanocny. Ofiary składane przy ich nabywaniu zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby. Zachęcamy do wspierania ich inicjatywy.
03. Zapraszamy do udziału w cotygodniowych nabożeństwach. Za prowadzenie wieczornej modlitwy różańcowej w ubiegłym tygodniu dziękujemy Członkom Róży św. Andrzeja Boboli. O przewodniczenie tej modlitwie w rozpoczynającym się tygodniu prosimy Członków Róży św. Kingi.
04. Parafialna spowiedź święta będzie w poniedziałek, od godziny 830 do 1200, z półgodzinną przerwą od 1000 do 1030 oraz po południu od 1400 do 1800 z półgodzinną przerwą od 1630 do 1700. W pozostałe dni spowiadać będziemy poza parafią, dlatego nie będzie możliwości spowiedzi w naszej parafii. Prosimy respektować wyznaczone dni i godziny spowiedzi świętej.
05. W poniedziałek również od godziny 800 do 1300 wydawane będą paczki z pomocą świąteczną dla osób chorych, samotnych i potrzebujących wsparcia.
06. Przed nami uroczyste Triduum Paschalne, którego obchód jest sercem roku liturgicznego i źródłem wszelkich innych celebracji liturgicznych. Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu będzie nieczynna.
07. W Wielki Czwartek na godzinę 1000 zapraszamy lektorów i ministrantów. Msza święta Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana tylko wieczorem o godzinie 1800. Po jej zakończeniu nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godziny 2200.
08. W Wielki Piątek Kościół nie celebruje mszy świętej. Adoracja w Ciemnicy od godziny 600 do wieczornego nabożeństwa o godzinie 1800. Droga Krzyżowa będzie celebrowana o godzinie 800 oraz po południu o godzinie 1700. O godzinie 1500 będzie nabożeństwo i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Obrzędy liturgii Wielkiego Piątku rozpoczną się o godzinie 1800 a po nich przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Następnie ostatnie w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali, adoracja krzyża oraz adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 2400. Ofiary zbierane przy okazji adoracji krzyża i przy grobie Pańskim przeznaczone będą na miejsca kultu w Ziemi Świętej. W Wielki Piątek obowiązuje wszystkich wiernych abstynencja od pokarmów mięsnych i post ścisły. Tradycyjnie od pokarmów mięsnych powstrzymujemy się aż do rezurekcji Zmartwychwstania Pańskiego.
09. W Wielką Sobotę adoracja od godziny 600. Poświecenie pokarmów na stół wielkanocny co pół godziny, począwszy od godziny 800 do godziny 1200. Prosimy wszystkich uczestniczących o przyniesienie na wieczorną liturgię Wielkiej Soboty o godzinie 1900 paschalików lub świec.
10. Rezurekcja będzie celebrowana w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 600. Nie będzie mszy świętej o godzinie 730.
11. W Poniedziałek Wielkanocny msze święte będą sprawowane według zwykłego porządku niedzielnego.
12. Bóg zapłać ofiarodawcom:
Kolejnym Fundatorom nagród w konkursie Palm: Zarządowi Orlen Budonaft za przekazanie kwoty 1 000 zł, Karczmie „Nad Stawem” w Sowlinach za przekazanie kwoty 500 zł, PBM Sułkowscy Sp.j. za przekazanie kwoty 500 zł
Anonimowym ofiarodawcom, którzy na przygotowanie świątecznych paczek dla osób samotnych i potrzebujących z terenu naszej parafii złożyli 1 100 zł.
Panu Józefowi Wojtasowi z Nowego Jorku, który na witraże złożył ofiarę w wysokości 3 000 zł oraz anonimowemu ofiarodawcy, który na ten sam cel przeznaczył kwotę 400 zł.
Anonimowemu ofiarodawcy, który na potrzeby parafialne wpłacił 300 zł oraz Panu, który na Dziewczęcą Służbę Maryjną wpłacił 1 000 zł.
Niech Pan Bóg wynagradza wszystkim ofiarodawcom, Bóg zapłać wszystkim Państwu!
13. Za posprzątanie i przyozdobienie naszego kościoła dziękujemy Mieszkańcom ul. Tarnowskiej pozostałej części. Na najbliższy tydzień troskę o czystość i piękno naszego kościoła powierzamy Mieszkańcom Słopnic I.
14. Zachęcamy do nabywania bieżącej prasy katolickiej.