PROJEKT NOWEGO OŁTARZA

W centrum ołtarza zamieszczone zostaną figury Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, św. Stanisława Kostki, św. Andrzeja Boboli i ażurowe tabrnaculum.