PROJEKT STACJI DROGI KRZYŻOWEJ WRAZ Z KALKULACJĄ:

SEKTOR PIERWSZY: STACJE I-III

Stacja I – koszt wykonania 13 000 zł
Stacja II – koszt wykonania 9 900 zł /rezerwacja/
Stacja III – koszt wykonania 15 300 zł

SEKTOR DRUGI: STACJE IV, V

Stacja IV – koszt wykonania 14 400 zł
Stacja V – koszt wykonania 15 300 zł

SEKTOR TRZECI – STACJE VI-VIII

Stacja VI – koszt wykonania 15 300 zł /rezerwacja/
Stacja VII – koszt wykonania 9 000 zł /rezerwacja/
Stacja VIII – koszt wykonania 13 500 zł

SEKTOR CZWARTY – STACJE IX-XI

Stacja IX –koszt wykonania 11 700 zł
Stacja X – koszt wykonania 12 600 zł
Stacja XI – koszt wykonania 11 700 zł /rezerwacja/

SEKTOR PIĄTY – STACJE XII I XIII

Stacja XII – koszt wykonania 17 100 zł
Stacja XIII – koszt wykonania 15 300 zł

SEKTOR SZÓSTY – STACJA XIV I ZMARTWYCHWSTANIE

Stacja XIV – koszt wykonania 16 830 zł
Zmartwychwstanie – koszt wykonania 15 300 zł.