Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Limanowej-Sowlinach – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Limanowa. Parafia obejmuje swym zasięgiem Sowliny; część Limanowej oraz Słopnic i liczy w sumie ok. 3000 wiernych.

Historia kościoła

Początkowo życie parafialne koncentrowało się w prowizorycznym baraku, który był kilkakrotnie rozbudowywany. Obecny kościół parafialny został wybudowany w latach 1979-1993, zgodnie z projektem Czesława Białego. Wmurowania ka- mienia węgielnego, poświęconego 8 VI 1979 r. przez Ojca św. Jana Pawła II w Nowym Targu, dokonał 22 VI 1980 r. bp Jerzy Ablewicz. Budowę zwieńczono poświęceniem i konsekracją kościoła 16 V 1993 r. pod przewodnictwem bpa Józefa Życińskiego. Wystrój ściany ołtarzowej zaprojektował i wykonał Jan Kurek.

Parafię w 1946 r. erygował ks. bp Jan Stepa, wydzielając ją z parafii w Limanowej. Początkowe nabożeństwa odprawiano w prowizorycznym baraku, który był kilkakrotnie rozbudowywany. Znajdowały się w nim trzy ołtarze. Ołtarz główny poświęcony patronowi parafii posiadał obraz namalowany przez Czesława Lenczowskiego. Już wtedy myślano o budowie nowego kościoła. Jednak ciężkie czasy komunistycznej Polski niemal cały czas przeszkadzały w budowie nowego kościoła i powstaniu nowej parafii.

Kaplica-barak (w czasie drugiej wojny światowej, po wkroczeniu wojsk radzieckich urządzono w nim magazyn) tak najczęściej mówili o niewielkim obiekcie sakralnym wierni parafii Limanowa – Sowliny. Stary drewniany budynek był w fatalnym stanie, a mocny sprzeciw władz komunistycznych odnośnie przedsięwzięć związany z budową nowych kościołów wydawał się przekreślać wszelkie plany na przyszłość.

Niewielki budynek sakralny nie był wstanie pomieścić wszystkich parafian w czasie mszy świętych. Większość wiernych musiała stać na utwardzonym niewielkim dziedzińcu. Szczególnie w czasie zimy warunki były bardzo niekorzystne. Wiele do życzenia pozostawiał również stan techniczny drewnianej kaplicy. Nic więc dziwnego, ze wkrótce zrodził się pomysł budowy nowego kościoła. W tamtych czasach było to niezwykle trudne wyzwanie. Komunistyczne władze sprzeciwiały się podobnym inicjatywą i utrudniały jak tylko mogły rozpoczęcie budowy. Do tego biskup tarnowski w 1969 podjął decyzję o przeniesieniu proboszcza Władysława Ślęka do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Obowiązki administratora placówki w Sowlinach otrzymał młody ksiądz Jan Bukowiec. Wziął na swoje barki wszystkie obowiązki i rozpoczął energiczne zabiegi o budowę kościoła w Sowlinach. Władze komunistyczne utrudniały przede wszystkim lokalizację ewentualnej świątyni. Tereny, na który miał pierwotnie powstać kościół został przeznaczony pod budowę karczmy (kilka lat później doszczętnie spłonęła).

Zezwolenie na budowę kościoła wojewoda sądecki wydał wreszcie dopiero w 1975 roku. Trzy lata później na plac przeznaczony pod kościół poświęcił ksiądz biskup Jerzy Ablewicz. Pierwsze fundamenty zostały wykonane w 1979 roku (cała świątynia osadzona jest na 27 stopach fundamentowych). 22 czerwca 1980 do Limanowej ponownie przyjechał biskup Jerzy Ablewicz. Dokonał wówczas aktu wmurowania kamienia węgielnego (poświęconego przez Jana Pawła II w Nowym Targu). W tym też roku oficjalnie powołano parafię Limanowa – Sowliny, która w praktyce istniała już znacznie wcześniej. Rozpoczęły się intensywne prace związane z budową dolnego kościoła. Po czterech latach można było przenieść Najświętszy Sakrament ze starej wysłużonej kaplicy. Poświecenia dolnego kościoła dokonał pochodzący z Limanowej ksiądz biskup Piotr Bednarczyk. Od 1984 roku wierni mogli uczestniczyć we mszy świętej już w znacznie lepszych warunkach. Nadal trwały prace związane z budową górnego kościoła. Konsekracja świątyni odbyła się 16 maja 1993 roku. To były wielkie uroczystości w Sowlinach. Poświęcenia dokonał ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński.

Kaplica – barak, która dzisiaj byłaby zapewne ważnym zabytkiem Limanowej została rozebrana. Powodem takiej decyzji był fatalny stan techniczny budowli i zdarzające się często akty dewastacji kaplicy. Rozbiórkę przeprowadzono w 1996 roku. Cześć lepszego drewna została symbolicznie wykorzystana przy budowie nowego kościoła. Na placu, gdzie kiedyś stała kaplica znajduje się figurka Matki Boskiej (od 2006 roku).

Terytorium parafii:

Część miasta Limanowa z ulicami: Błękitna, Bujaka, Ceglarska, Czysta, Darniowa, Dębowa, Fabryczna, Graniczna, Kamienna, Krakowska, Kwiatowa, Lipowa, Lisia, Łokietka, Metalowców, Mila, Piłsudskiego (od nr 73 do końca i od nr 68 do końca), Pod Góra, Rzeczna, Skrudlak, Stroma, Sucha, Tarnowska (nry 1-25 oraz 2-26), Węgrzynowicza, Wierzbowa, Willowa, Witosa, Zacisze, Zadziele, oraz miejscowości: Lipowe (część), Słopnice (część), Sowliny (część).