KOSZYK WIELKANOCNY

Na stole, oprócz pokarmów które chcecie spożywać, umieśćcie również świecę, którą zapalacie do waszej modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijcie o odświętnym udekorowaniu stołu i świątecznej zastawie.
Przygotujcie egzemplarz papierowy Pisma Świętego, aby odczytać fragment Ewangelii według św. Mateusza (rozdział 28, wersety 1-7).


P.= prowadzący modlitwę
W.= wszyscy obecni

Na początek, stojąc wokół stołu, niech jedna osoba zapali świecę.


P. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
W. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. Wesoły nam dzień dziś nastał lub Zwycięzca śmierci.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
Jedna osoba niech odczyta następujący fragment biblijny (starajcie się odczytać z papierowego egzemplarza Pisma świętego)
P. Posłuchajcie słów z Ewangelii według św. Mateusza
Mt 28, 1-7
O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”».

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM
P. Panie Jezu, gromadzimy się wokół naszego stołu wielkanocnego, aby uczcić twoje Zmartwychwstanie. Przygotowaliśmy na Twoją cześć: jajka, wędliny, masło, sól, chrzan, słodką babkę (można wymienić to, co zostało przygotowane na śniadanie). Pomóż nam cieszyć się tym, że jesteśmy razem i okazać Ci wdzięczność za dobrodziejstwa, które nam dajesz.
Gromadząc się przy stole pełnym Twoich darów, pragniemy prosić Cię o to, czego najbardziej potrzebujemy.
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie Jezu.

  • O to, abyś prawdziwie zmartwychwstał w naszych sercach i naszym życiu…
  • O to, aby w naszej rodzinie zagościła radość z Twojego zmartwychwstania…
  • O zdrowie i Twoje błogosławieństwo dla nas wszystkich…
  • O miłość i życzliwość w naszej rodzinie…
  • O siłę do przezwyciężenia poczucia samotności związanego z epidemią…
  • O to, byś obdarzył chwałą zmartwychwstania naszych bliskich zmarłych (można wymienić ich imiona).

P. Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
P. Chryste zasiądź wśród nas.
Teraz możecie złożyć sobie życzenia, potem usiądźcie do posiłku. W trakcie śniadania porozmawiajcie o usłyszanej Ewangelii i o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i o codziennych zwyczajnych sprawach.

MODLITWA PO POSIŁKU
Na zakończenie śniadania odmówcie modlitwę
P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.
P. Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. Otrzyjcie już łzy płaczący.