PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

22-26 LUTY 2023R.

Środa 22 lutego – Popielec

/rozpoczęcie i zaproszenie do udziału w rekolekcjach/

600Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

730Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

900Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1030Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1500Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1700Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

Piątek 24 lutego

700Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

800Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

1530Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1630Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

1800Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1900Nauka rekolekcyjna dla małżonków

1930Nabożeństwo Drogi Krzyżowej /poprowadzi młodzież/

Sobota 25 lutego

900Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1030Spowiedź dla chorych

1100Msza święta z kazaniem rekolekcyjnym dla osób chorych i starszych

1500Spowiedź dla wszystkich

1530Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1700Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1800Nauka rekolekcyjna dla rodziców

Niedziela 26 lutego

600Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

730Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

900Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1030Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich

1200Msza święta a po jej zakończeniu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

1600Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, a po jej zakończeniu Msza święta

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI