Ks. Kanonik Władysław Ryś

Ks. Kanonik Władysław Ślęk

Ks. Kanonik Jan Bukowiec

Ks. Tadeusz Śmierciak

Proboszcz w latach: 2004 – 2020

Ks. Mariusz Żaba

Obecny Proboszcz