DO CHRZTU ŚW.:

 • akt urodzenia dziecka (z USC)
 • dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego
 • imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi).

DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

 • Dokument tożsamości – dowód osobisty
 • Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem
 • Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu)
 • Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej)
 • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
Narzeczeni są zobowiązani do:
 1. dwóch rozmów w kancelarii parafialnej parafii narzeczonej lub narzeczonego
 2. uczestnictwa w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego
 3. odprawienia dnia skupienia przed sakramentem małżeństwa. Dni Skupienia w ostatnią niedzielę miesiąca z wyjątkiem grudnia i marca (II niedziela miesiąca)
 4. przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania
 5. przedstawienia zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi przedślubnych
 6. jeżeli małżeństwo kościelne ma pociągać za sobą skutki cywilne (tzw. „małżeństwo konkordatowe”) narzeczeni muszą się zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego i dostarczyć stosowne dokumenty do parafii, gdzie będą zawierać sakrament małżeństwa
Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed datą zawarcia ślubu kościelnego na pierwszą rozmowę kanoniczną.

DO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POGRZEBU:

 • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);
 • karta zgonu (wydana przez lekarza); 
 • zgoda na pogrzeb w parafii (dotyczy zmarłych spoza parafii);
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu.